777 880 259
602 298 443
Pavel Tesař
Budišov 269
IČO: 87878810
elektrobudisov@volny.cz

Požární signalizace (EPS)

     

Elektrická požární Signalizace  (EPS)  slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru aktivaci  návazných zařízeni, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Jsou důležitou součástí  uceleného systému protipožární ochrany objektů. 

Elektrická požární Signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stadiu hoření. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů.

Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS je v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů norem.

Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme výrobky německého výrobce JOB detectomat.

  • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace
  • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
  • dodávku zařízení
  • montáž, instalaci
  • programování a uvedení do provozu
  • pravidelné revize a funkční zkoušky

 

Lepší, když Vás budí hlásič, než hasič.