777 880 259
602 298 443
Pavel Tesař
Budišov 269
IČO: 87878810
elektrobudisov@volny.cz

Televizní a anténní rozvody

 

V oborů TV SAT Nabízíme:
- Měření intenzity signálu v dané lokalitě 
- Kompletní vypracování projektové dokumentace s návrhem optimálního řesení  
- Montáž STA pro Komerční objekty a bytové domy
- Montáž individuálních televizních anténních rozvodů pro rodinné domy
- rekonstrukci STA v rámci přechodu na digitální vysílání
- Servis

Při instalacích používáme  měřící digitální přístroj SATLINK WS-6909